Rörelse i betongen, är det möjligt och varför blir det sprickor?

Man tänker gärna att betong är stumt utan rörelse, men det stämmer bara delvis. Materialet har en rörelse och är samtidigt relativt sprött med låg draghållfasthet vilket ökar riskerna för sprickbildning.

All betong spricker

Det kan uppstå sprickbildning när det skiljer i värme mellan betongen och dess omgivning. Man får räkna med att all betong spricker i viss mån.

Sprickor i betong kan uppstå på olika sätt. Sprickbildning under härdning, när betongen brinner, tex för snabb uttorkning samt sprickbildning beroende på värmeskillnader i bruksskeendet. Självklart kan sprickbildning också uppstå pga rörelser i underlaget.

Hur minimerar man sprickbildning?

Lösningen för att minimera sprickbildning är att jobba med betongkvaliteten, utförandet vid gjutningen så betongen brinner på ett kontrollerat sätt, att ha tillräcklig armering i betongen och rätt volym ballast. Vid större ytor behövs någon slags fogar eller skarvar typ dilationsfog, även kallad expansionsfog.

För att kontrollera slutresultatet är det viktigt att ha kontroll på gjutningen. Det finns vissa anpassningar man bör göra när man gjuter inför en betongslipning.

Har du en fråga?

Har du en fråga som inte är besvarad, skicka in den här så återkommer vi.