Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

Vår verksamhet på Betonghuset innehåller arbetsmiljörisker. Policyn ska verka för att minimera dessa risker och för att se till att myndigheternas krav på arbetsmiljö efterlevs. Vi ska göra vårt yttersta för att verka för en säker och trygg arbetsmiljö, där personalen känner stimulans och utvecklingspotential i sitt dagliga arbete.

Detta åstadkommer vi genom att:
• kontinuerligt utbilda alla medarbetare inom arbetsmiljöområdet
• fylla Arbetsmiljöverkets krav och föreskrifter
• arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete som också inkluderar stress och psykosociala förhållanden
• följa upp alla olyckor och tillbud med handlingsplan

Betongshuset - Förädlar ditt betonggolv

På Betonghuset är vi stolta över den erfarenhet och kunskap vi skaffat genom åren vi jobbat med slipning och behandling av betonggolv, både för industri, lager, kontor och till den privata marknaden. På Betonghuset hjälper vi med rådgivning från idéstadie till färdigt golv. Vi är verksamma i hela södra Sverige!

Betongslipning-Konsultation

Kan vi hjälpa dig?