Miljöpolicy

Miljöpolicy

Miljön är avgörande för vårt samhälles fortsatta utveckling. Vi på Betonghuset strävar efter att följa de miljölagar och förordningar vår verksamhet omfattas av samt uppfylla kundernas och leverantörernas krav och förväntningar på miljöarbetet. Vi arbetar ständigt aktivt med att förbättra miljön och förebygga föroreningar.

Detta åstadkommer vi genom att:
  • ta hänsyn till våra egna samt våra kunders miljöperspektiv och ekonomiska förutsättningar
  • regelbundet ta del av våra kunders miljöbehov och önskemål inom vårt verksamhetsområde
  • planera och använda vår maskin- och fordonspark för att minska onödig miljöbelastning
  • utbilda medarbetarna inom miljöområdet
  • regelbundet redovisa vårt miljöarbete samt tillgodose myndigheternas krav på tillstånd och dylikt
  • ta hand om vårt avfall på bästa sätt ur miljösynpunkt efter våra ekonomiska förutsättningar.

Betongshuset - Förädlar ditt betonggolv

På Betonghuset är vi stolta över den erfarenhet och kunskap vi skaffat genom åren vi jobbat med slipning och behandling av betonggolv, både för industri, lager, kontor och till den privata marknaden. På Betonghuset hjälper vi med rådgivning från idéstadie till färdigt golv. Vi är verksamma i hela södra Sverige!

Betongslipning-Konsultation

Kan vi hjälpa dig?