Lagning av betonggolv

Golvreparationer som får slitna betonggolv att bli som nya!

Våra leverantörer

HTC

Oftast går skador i betonggolv att laga!

Hur laga betong?

Här handlar det ofta om gjutblåsor, formstagshål, formförskjutningar eller kanske större skador som kräver en mer omfattande reparation.

Mer omfattande reparationer av betongkonstruktioner skall vanligtvis föregås av att en erfaren byggnadskonsult gör en tillståndsbedömning. Vid svårare problem eller större omfattning lönar det sig att konsultera en specialist för mätning av karbonatiseringen, dvs i vilken utsträckning betongen börjat vittra sönder kemiskt. Beroende på konstruktionen kan man behöva göra ett borrprov i form av en cylinder för kvalitetssäkring och ev. hållfasthetsprovning,

Vad är karbonatisering?

Karbonatisering innebär att luften reagerar kemiskt med betongen på molekylnivå. Betongens materialstruktur förtätas, blir hårdare, sprödare och faller sönder som pulver. Vanliga inträngningsdjup är några centimeter.

Armering som rostar

En av de vanligaste reparationsorsaken är spjälkning av betong pga att armeringen sväller av korrosion. Vanligtvis krävs någon form av statiska beräkningar och bedömningar för att bedöma om konstruktionen behöver förstärkas.

Betongshuset - Förädlar ditt betonggolv

På Betonghuset är vi stolta över den erfarenhet och kunskap vi skaffat genom åren vi jobbat med slipning och behandling av betonggolv, både för industri, lager, kontor och till den privata marknaden. På Betonghuset hjälper vi med rådgivning från idéstadie till färdigt golv. Vi är verksamma i hela södra Sverige!

Betongslipning-Konsultation

Kan vi hjälpa dig?